Med det uafhængige konsulenthus Moos-Bjerre får MedVind i Østerbyen en stærk evalueringspartner, der skal sikre løbende læring og understøtte en evidensbaseret styring og tilpasning af aktiviteterne gennem de kommende 5 år.

MedVind i Østerbyen er et unikt Collective Impact initiativ, der sigter efter at skabe konkret og mærkbar forskel for familier og børn i området. Samtidig har indsatsen katalytisk potentiale til at skabe effekt og læring, der rækker udover Østerbyen i Esbjerg. Her spiller evaluering en afgørende rolle for at sikre og øge denne effekt ved løbende at understøtte en evidensbaseret styring og tilpasning af aktiviteterne undervejs i indsatsen, så de skaber maksimal effekt og ved systematisk at dokumentere og formidle indsatsens metoder og resultater eksternt, så den viden og erfaring, der indsamles, spredes og deles.

Effekt- og virkningsevaluering hånd-i-hånd
På baggrund af dialog med MedVind, Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden har Moos-Bjerre udarbejdet et evalueringsdesign, der kombinerer to evalueringstilgange: effektevaluering og virkningsevaluering. De to evalueringstyper skal sikreforskellige former for relevant viden:

  • Effektevalueringen vil beskrive den overordnede, målbare effekt af MedVind i Østerbyen for indsatsens målgrupper – altså om indsatsen og de anvendte ressourcer gør en positiv forskel for målgrupperne.
  • Virkningsevalueringen vil undersøge, hvordan indsatsen implementeres, og hvordan arbejdsmetoden lader til at virke. Der er tale om en procesorienteret tilgang, der fokuserer på organisering, samarbejdskonstellationer og tager afsæt i forandringsteorien for indsatsen.

"Kombinationen af effekt- og virkningsevaluering giver et samlet evalueringsdesign, der har en metodisk tyngde til at generere solid viden om effekten og implementeringen af MedVind i Østerbyen. Designet kombinerer således forskellige dataindsamlingsmetoder og datakilder – både kvalitative og kvantitative – herunder registerdata, spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews samt faktiske adfærdsmålinger."

Anders Kragh Jensen, Associeret Partner i Moos-Bjerre

Evaluering er finansieret af en bevilling fra Lauritzen Fonden og der er udarbejdet en detaljeret projektplan for leverancerne i perioden 2018-2022, der bl.a. dækker workshops, evalueringsmøder, notater, sparrings- og vidensdelingsmøder, der understøtter styring, feedback og læring. Hvert år prioriterer og besluttes et årshjul for de relevante leverancer for det kommende år af formandskabet i styregruppen samt backbone-sekretariatet – og leverancerne vil på forskelligvis understøtte alle de involverede partnere i MedVind.

Kort om Moos-Bjerre
Moos-Bjerre er en uafhængig, stærk, professionel og dedikeret evalueringspartner. De tilbyder et evalueringsteam, der kombinerer stærke analytiske kompetencer med relevante referencer fra fondsverdenen, socialområdet, kulturområdet, skole- og uddannelsesområdet samt indsigt fondes katalytiske arbejdsform. Derudover har de også lokalt kendskab til Esbjerg og Østerbyen gennem en række tidligere undersøgelser af biblioteksområdet.