Hvad kan være med til at skabe et levende miljø for børn, unge og voksne? Det kan det rette match mellem en skole som Præstegårdsskolen – Urban, Korn 180, Esbjerg bibliotek og Læs for livet. De har i fællesskab været med til at tænke tanker, tegne og komme med indput til et nyt og inspirerende bibliotek, som har til formål at åbne skolen op for alle i og omkring nærmiljøet og ikke mindst motivere børn unge og borgere til at læse. Se den fine video som Korn180 har udarbejdet i samarbejde med de unge.