Antallet af unge på Præstegårdsskolen som er kommet i fritidsjob er siden 2017 steget fra 13 procent til 32 procent i 2018.

Den flotte stigning skyldes primært italesættelsen af, hvor vigtig det er at have et fritidsjob – men også en skole og SSP som har formået at hjælpe unge på vej og give dem et ekstra skub i forhold til at finde et fritidsjob. Men fritidsjobbet skal også være tilgængeligt og her har virksomheden Nice Hair i den grad gjort en forskel. De har således åbnet deres dør og budt de unge velkommen i et fritidsjob. Stigningen indikerer ligeledes, at Præstegårdsskolen har nogle unge mennesker som ønsker og er motiveret for et fritidsjob.

Afkast på den lange bane
Et fritidsjob er ikke kun godt for den unges pengepung, men giver også meget andet. Forskningen peger på, at erfaringerne fra et fritidsjob også fører til, at de unge får højere karakterer til afgangseksamenen i 9. klasse, begår mindre kriminalitet og er hurtigere til at begynde på en ungdomsuddannelse. Forskerne forklarer resultaterne med, at de unge via erfaringerne fra fritidsjobbet udvikler en række tilværelseskompetencer såsom; vedholdenhed, ansvarlighed og evnen til at begå sig i sociale sammenhænge, hvor der bliver stillet krav, og hvor man skal indordne sig under nogle regler. Alt sammen kompetencer som de unge kan og skal bruge i andre sammenhænge.

Så med den viden, vil MedVind i 2019 have stort fokus på fritidsjob og i samarbejde med kommunale og private aktører arbejde for, at give de unge i Østerbyen og resten af kommunen gode muligheder for fritidsjob.