Fritidsjob skaber bedre fremtidsmuligheder, lærer unge at tage ansvar og giver dem en plads i et konstruktivt fælleskab, hvor de har mulighed for at bidrage og blive værdsat.

Med udgangspunkt i job og erhverv er fokus rettet mod at skabe flere fritidsjob, praktik- og jobtræningsmuligheder for unge i Østerbyen for at øge deres tilknytningen til arbejdsmarkedet på kort og lang sigt.

En række aktører fra det lokale erhvervsliv, Esbjergs Erhvervsudvikling, Præstegårdsskolen, det lokale Jobcenter, Headspace Esbjerg, Fulton m.fl. vil gå sammen om at udvikle og muliggøre, at flere unge finder vej ind i virksomheder og på andre arbejdspladser/arbejdsopgaver, der kan bruge de unges kompetencer og arbejdskraft. Arbejdet vil blive inspireret af en række relevante vidensaktører på området bl.a. foreningen FISKEN og Fritidsakademiet FRAK samt relevante fonde – og der vil både blive tænkt i etablering af bredere alliancer, der løfter og arbejder med udfordringer og mulighederne på tværs af hele Østerbyen, men også mindre projekter, der afprøver konkrete tiltag.

Mål
Det kortsigtede mål er, at flere unge får et fritidsjob. På Præstegårdsskolen er det kun 13% af de unge, der har et fritidsjob, mens tallet er ca. 40% for resten af Esbjerg.

Det langsigtede mål er at få flere unge fra området i arbejde efter endt uddannelse.

84% af de unge, som har arbejdet meget som 13-18-årige, er i dag enten under uddannelse eller i beskæftigelse. Det gælder for 69% af de unge, som kun har arbejdet lidt og 54% af de unge, som slet ikke har arbejdet.

Fritidsjob for fremtiden - Foreningen Nydansker 2013

Ny analyse ‘Fritidsjob til udsatte unge er god en god investering for samfundet’ viser, at udsatte unge med fritidsjob har en større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som 25-årige. Den viser også, at fritidsjob er med til at mindske risikoen for, at unge begår kriminalitet. Det betyder med andre ord, at når udsatte unge har haft et fritidsjob, så har det en samfundsøkonomisk gevinst (Den Sociale Kapitalfond 2017). Analysen er udarbejdet af Den Sociale Kapitalfond for Fritidsakademiet (FRAK) og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

De 4 spor

Sammen med relevante aktører skal disse fire indsatsspor sikre og understøtte MedVinds vision