For at øge den sociale mobilitet i Østerbyen arbejdes der målrettet med fire indsatsspor, som samler relevante aktører omkring konkrete aktiviteter, indsatser og samarbejder på tværs.

De fire indsatsspor er identificeret på baggrund af det indledende afklaringsforløb:

Et fokus på tværs af de fire indsatsspor er brugerinddragelse, fællesskaber og empowerment af de unge selv. Herudover vil der være fokus på det lange træk i form af relevante systemforandringer/tilpasninger – både i systemet forstået som kommunen, men også i det større system på tværs af det offentlige, civilsamfund, erhvervsliv og fonde – præcist som Collective Impact tilgangen kalder på.

De 4 spor

Sammen med relevante aktører skal disse fire indsatsspor sikre og understøtte MedVinds vision