Sproglige udfordringer i den tidlige barndom kan sætte spor resten af skoletiden. Derfor har tre dagsinstitutioner i Østerbyen igangsat ’Vi Lærer Sammen’, der er en koordineret sprogindsats for 0-6-årige. Og det har vist sig at have en positiv effekt.

En treårig pige sidder ved bordet og smører en franskbrødsmad, tegner en streg i smørret og siger til pædagogen: “se, jeg har tegnet to halve!”

Det er ét af de eksempler, som områdeleder Tine Kirkegaard drager frem i fortællingen om Vi Lærer Sammen (VLS) – en tidlig indsats, der styrker børns sproglige, matematiske og emotionelle kompetencer. “Jeg tror ikke børnene havde den opmærksomhed for fire måneder siden. Det er imponerende,” siger Tine.

 

Små ændringer, store forandringer

Bag indsatsen står TrygFondens Børneforskningscenter, som er under Aarhus Universitet. Konsulent ved forskningscentret, Nynne Thorup Horn fortæller: “Formålet med Vi Lærer Sammen er at udvikle metoder i dagtilbud, som kan understøtte alle børns læring og trivsel. Det er afprøvet i en lang række kommuner, hvor vi har set en positiv effekt på børns læring. En af succeserne i Vi Lærer Sammen er, at vi ikke foretager en stor ændring i praksis – det skal kunne lade sig gøre i den hverdag, der er.”

Og netop den pointe har haft stor betydning for implementeringen på daginstitutionerne i Østerbyen: “Personalet har virkelig grebet det. Nogle var skeptiske i starten, men de kunne hurtigt se potentialet. Jeg kan se, at det lever og de er godt i gang. Personalet er virkelig dedikeret, og det gør mig megastolt,” fortæller Tine Kirkegaard.

 

Større ordforråd efter 20 uger

Forskning i VLS viser bl.a., at børnehavebørns udvikling i ordforråd er 68% højere efter 20 uger. “Rent forskningsmæssigt har det en positiv effekt på børns læring. De rykker sig på ordforråd og talforståelse, og vi ser også en positiv effekt på empati. Evalueringer fra personale og forældre viser, at de er glade for indsatsen. Det rykker for alle børn, uanset baggrund,” fortæller Nynne Thorup Horn.

I dagsinstitutionerne i Østerbyen er man gået skridtet videre. Her er VLS en permanent indsats: “Vi er i et område, hvor det sproglige altid har været en udfordring. For mig er det ikke bare et projekt, der går væk igen – det er et kvalitetsløft til gavn for børnene. Vi kommer til at tale det samme sprog,” fortæller Tine Kirkegaard.

 

Videreføres til skolen

De pædagogiske principper videreføres nu også til førskolen for at fastholde de gode resultater. “Jeg er glad for at skolen vil føre det videre. Det styrker børnene, og det giver en tryghed og genkendelighed – og det har de brug for,” mener Tine.

Også Nynne Thorup Horn ser positivt på Esbjergs indsats: “Jeg er glad for, at Esbjerg tager hul på brobygningen. Det er vigtigt at se på overgangen mellem dagsinstitution og skole. Vi kan se, at der er effekter i de perioder, vi laver indsatser. Men når børnene kommer i skole, så sker der et fade-out. Så det er vigtigt at videreføre de gode principper,” siger hun og fortæller, at TrygFondens Børneforskningscenter i år påbegynder en afprøvning af VLS i indskolingen.

 

Større kreativitet

Tilbage i dagsinstitutionerne er glæden ved den stigende kreativitet til at tage at føle på. “Børnene opfatter det som leg. Fx har der på én af stuerne været en ventilator, som børnene har kunnet bruge til at forstå vind, og lade blade og hår blæse i vinden. Så den legende tilgang bliver tænkt ind, og vi bliver langt mere kreative – og det skaber glæde,” mener Tine Kirkegaard.

 

Baggrund

Vi Lærer Sammen (VLS) er en indsats, som giver det pædagogiske personale rammer, viden og redskaber til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet i forhold til børnenes sproglige, matematiske og kognitive udvikling. Indsatsen kan anvendes både i vuggestue, dagpleje og børnehave.

Indsatsen i Østerbyen udspringer af en fælles enighed om at prioritere sprogudvikling, på tværs af aktører i MedVind. For nyligt blev udvikling af børns sprog et konkret mål for MedVind-alliancen. Indsatsen understøttes i tæt samarbejde med Pædagogisk Enhed, der varetager projektledelsen. De tre dagsinstitutioner der medvirker er Børnehuset Bøndergårdsvej, Børnehuset Novrupvej og Tinghøjen.

 

Læs mere om VLS her.