Velfærdsforsøget sætter skolerne fri. Men hvilken betydning får det reelt? Urbanskolens leder Steffen Lawaetz fortæller her, hvordan han oplever forsøget, samt hvilke muligheder og visioner der kan blive en realitet på Præstegårdsskolen. Og hvilket mod det kræver at turde tænke anderledes.

Hvis du elsker noget, så sæt det fri. Sådan lyder et kendt kærlighedscitat. I Danmark er kærligheden til folkeskolen stor, og regeringen har derfor besluttet at sætte skolerne fri på forsøgsbasis i Esbjerg og Holbæk kommune. Men at sætte skolerne fri, kræver mod. For hvordan løsriver man sig fra de rammer, man har været så styret af? Det har Steffen Lawaetz et bud på.

“Vi bevæger os fra en virkelighed, som er meget detailstyret og sætter rammen for, hvordan en skoledag og skoleuge ser ud. Nu får vi så en invitation til at gøre det anderledes. Og hvordan vil vi så gøre det? Det bliver til en samtale om, hvad det er for en skole, vi gerne vil lave og hvad kvalitet er,” siger han.

Det kræver mod at give slip

Med frihed følger ansvar. Og det kan være temmelig angstprovokerende, når resten af Danmark følger med på sidelinjen. “Lige nu står vi der, hvor vi har friheden til selv at bestemme. Og det kræver mod. Nogle bliver nervøse for at give slip, for har vi så stadig styr på det? Den grundlæggende tænkning er jo at lægge ansvaret ud på skolerne. Og med det ansvar følger muligheden for at gøre det anderledes. Og det kan man godt svede lidt over,” mener Steffen.

Sæt lærerne fri

Der er stadig et stykke vej endnu i forhold til hvad der mere konkret skal ske på Præstegårdsskolen. Men Steffen Lawaetz har allerede nogle klare visioner for skolen. “Vi skal turde at sætte medarbejderne mere fri. Det er et stort ønske, at de fagprofessionelle og lærerteams får større frihed til at kunne arbejde med afsæt i deres faglighed og deres professionelle vurderinger,” siger Steffen.

Større tryghed for børnene

Ifølge Steffen Lawaetz er der også et ønske og behov for at have færre forskellige lærere omkring børnene. “Lige nu kan der være temmelig mange forskellige lærere i en klasse, og det giver ikke nødvendigvis et bedre læringsudbytte,” mener Steffen. Og da kravet om linjefagsuddannede lærere frafalder, giver det mulighed for at skabe klasser, hvor eleverne skal forholde sig til færre, faste lærere. “Det skaber større tryghed, og det er særligt vigtigt for vores elever på Præstegårdsskolen,” tilføjer han.

Mere motiverede elever

Frihedsforsøget giver også mulighed for i højere grad at tilpasse undervisningen til de forskellige elevbehov, så man får mere motiverede elever i skolen. “Vi skal blive bedre til at ramme børnene der, hvor de er, så vi kan give dem nogle succesoplevelser. Det ved vi er afgørende for deres videre motivation for at lære og gå i skole. Og dermed jo også implicit at flere bliver uddannelses- og jobparate, når de forlader os,” udtaler Steffen.

Han håber også, at MedVind kan spille en større rolle i forbindelse med frihedsforsøget. “Jeg forestiller mig, at vi bliver bedre til at involvere andre samarbejdspartnere, som MedVind er en genvej til. Der tror jeg de kan spille en stor rolle med at hjælpe os på rette vej. Det er i hvert fald en ambition for os,” siger Steffen Lawaetz.

Hvor står vi om tre år?

Velfærdsforsøget skal evalueres efter tre år. Det store spørgsmål er så, hvordan Præstegårdsskolen ser ud til den tid? “Jeg tror ikke, vi kan slå to streger under og sige, at vi har fundet modellen. Men jeg drømmer om at vi kan sige,  at det peger i den rigtige retning, for så tror jeg vi får lov til at fortsætte. Jeg har faktisk svært ved at forestille mig, at man trækker stikket på det her,” mener Steffen.

Og til spørgsmålet om, hvorvidt frihedsforsøget giver mere eller mindre arbejde for en skoleleder, svarer Steffen med et smil: “Indtil videre giver det væsentlig mere arbejde. Men det er til gengæld mere interessant arbejde.”

Baggrund

  • Regeringen har givet syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde.
  • Esbjerg Kommune er sammen med Holbæk Kommune udpeget til at lede velfærdsforsøget på skoleområdet.
  • De øvrige kommuner der deltager i velfærdsforsøget er Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart og Langeland.
  • Forsøget løber over en treårig periode.