I MedVind er målgruppen børn og unge fra 0-25 år. Derfor arbejder vi med fokuserede indsatser inden for fire aldersintervaller. På den måde arbejder vi på tværs i flere spor, men alle mod samme mål: at alle børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse.

I dette aldersinterval arbejder vi for at styrke den sociale, personlige og faglige udvikling.

Derudover har vi fokus på en kontinuerlig skolegang og nedbringelse af skolefravær. Netop disse fokusområder er vigtige for at styrke børns livsvilkår, da en god, stabil skolegang øger sandsynligheden for at tage en uddannelse. Herunder kan du se eksempler på vores indsatser.

Læs mere om forandringsteorierne bag.

 

Levende Legekultur
Leg er en vigtig del af livet, for børn såvel som for voksne. Desværre har legen ikke samme selvfølgelige plads i vores samfund som tidligere. Derfor arbejder Levende Legekultur systematisk med indsatser, der styrker legen for børn. I Esbjerg Kommune har man derfor et samarbejde med Levende Legekultur om at sikre, at leg bliver et bærende element i overgangen mellem daginstitution og folkeskole. I udvalgte daginstitutioner sættes der fokus på at give det pædagogiske personale praktisk erfaring med lege, som de giver videre til børnene. Legen skal leve videre i skolen og den skal understøttes som en naturlig del af dagligdagen. På Præstegårdsskolen er indsatsen rettet mod indskolingen og legeambassadørerne på mellemtrinnet samt det fælles elevråd. Målet med indsatsen er at få viden og inspiration til at løfte elevernes trivsel og dannelse gennem leg. Læs mere her.

"Leg er social dannelse, og er derfor en helt afgørende del af børns liv. Gennem Levende Læringskultur har vi på Præstegårdsskolen fået konkrete redskaber til at få mere leg og bevægelse ind i undervisningen, så vi kan give vores elever et tiltrængt afbræk i hverdagen." Ole Heibøl, pædagogisk leder, Præstegårdsskolen.

Skolefravær
Et højt skolefravær kan have stor betydning for børn og unges trivsel og videre færd i uddannelseslivet. I løbet af efteråret 2022 samles forskellige MedVinds-aktører for at sætte fokus på, hvordan man kan arbejde mere forebyggende omkring skolefravær.