I MedVind er målgruppen børn og unge fra 0-25 år. Derfor arbejder vi med fokuserede indsatser inden for fire aldersintervaller. På den måde arbejder vi på tværs i flere spor, men alle mod samme mål: at alle børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse.

I dette aldersinterval arbejder vi for at styrke den gode overgang til uddannelse eller beskæftigelse. Mange unge oplever, at dette store skridt i deres liv kan virke uoverstigeligt. Derfor er det særlig vigtigt med målrettede indsatser, der støtter de unge, og hjælper dem med at finde netop deres vej ind i uddannelse og beskæftigelse. Herunder kan du se eksempler på vores indsatser.

Læs mere om forandringsteorierne bag.

Ungerejser
Hvordan oplever unge selv vejen fra folkeskole til ungdomsuddannelse? I et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, har MedVind i Østerbyen inviteret 53 unge fra Østerbyen til en samtale om, hvilke bump på vejen de har oplevet, samt hvilke kritiske succesfaktorer, der har gjort sig gældende. De mange samtaler bliver omdrejningspunktet for en publikation, der udkommer i løbet af efteråret 2022, og som skal bane vejen for nye samtaler om, hvordan vi i alliancen kan skabe bedre vilkår for børn og unge i Østerbyen. Publikationen vil blive offentliggjort ved en live-event, hvor der stilles skarpt på unges udfordringer, og hvor alle med interesse for bedre børne- og ungeliv er inviteret med.

"Vi skal nok klare den, hvis der et system rundt om os, som vil give den støtte, der er brug for, og som vil stå klar med hjælp i stedet for sanktioner." Ungecitat fra publikationen, ’Unges overgang til uddannelse og job i Esbjerg’.

Vindmøllen
Vindmøllen er en del af Jobcenter Esbjerg og fungerer som en fremskudt afdeling målrettet unge. I Vindmøllen kan unge møde andre unge og få støtte til at skabe et godt liv. Unge bliver inddraget som medskaber af aktiviteter, og der er fokus på sociale fællesskaber og kultur. Vindmøllen arbejder med en tilgang, der kobler en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med de bærende principper i relationel velfærd. Vindmøllen driver både projektet Fritidsjob og Energi til hinanden.

Energi til hinanden er et projekt for unge, som af forskellige årsager har svært ved at finde deres vej ind i uddannelse og arbejde. Projektet samarbejder med foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og frivillige organisationer om at hjælpe unge med at komme ind på en god livsbane og blive en del af et fællesskab på uddannelses- eller arbejdsmarkedet. Læs mere her.