I MedVind er målgruppen børn og unge fra 0-25 år. Derfor arbejder vi med fokuserede indsatser inden for fire aldersintervaller. På den måde arbejder vi på tværs i flere spor, men alle mod samme mål: at alle børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse.

For at unge skal finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse, skal de i første omgang vurderes uddannelsesparate. Derfor arbejder vi i dette aldersinterval særligt med uddannelseseksponering, samt at flere opnår adgangsgivende karakterer i matematik, dansk og engelsk. Derudover arbejder vi for, at flere unge får et fritidsjob, da det i høj grad spiller en positiv rolle for unges videre uddannelse. Herunder kan du se eksempler på vores indsatser.

Læs mere om forandringsteorierne bag.

Esbjerg Brandkadetter
Brandkadetterne er et tilbud til unge fra primært 8. klasse, med det formål at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Der er undervisning cirka en gang om ugen, og der gennemføres minimum 2 nye hold om året med 14 unge på hvert hold. Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse. Unge i Beredskabet startede op i Esbjerg i 2019 i samarbejde med Sydvestjysk Brandvæsen, SSP Forebyggelse & Vejledning, Ungdomsskolen, Esbjerg Kommune og Medvind i Østerbyen. Læs mere her.

“Det er en vigtig uddannelse for fremtiden. Den hjælper én til at komme videre, hvis man har udfordringer. Man får nogle gode oplevelser af at være brandmand, og jeg har fået et andet syn på fx klimaforandringer. Jeg vil gerne være frivillig brandmand, når jeg bliver ældre”. Mikkel Mackeprang, brandkadet.

Fritidsjob
I Esbjerg Kommune har man et særligt fokus på at hjælpe unge mellem 13-18 år i fritidsjob. Her kan man bl.a. få hjælp og sparring til at lave en god ansøgning, få idéer til hvor man kan søge fritidsjob, samt få individuel vejledning i jobsøgning og selve jobsamtalen. Målet med indsatsen er at hjælpe flere unge i fritidsjob, da et fritidsjob kan være med til at bane vejen for videre uddannelse og beskæftigelse. Læs mere her.

“Fritidsjobbet betyder meget for mig, fordi jeg gerne vil tjene mine egne penge. Når jeg er ude med mine venner vil jeg gerne nogle gange, at det er mig der betaler. Man bliver også mere stabil, for man ved mere, hvad man vil.” Mohammed, fritidsjobber.